Insight

Udskydelse af frister for indberetning af årsrapporter mv.

Frister udskydes som følge af COVID-19

Fristen for indberetning af årsrapporter udskydes med en måned for alle virksomheder i regnskabsklasse B og C med regnskabsafslutning den 31.12.2020. Fristen udskydes under visse betingelser op til tre måneder ved aktiviteter i udlandet og i tilfælde af, at der ikke kan afholdes generalforsamling.

Erhvervsministeriet har på baggrund af en hastelov udsendt en ny bekendtgørelse, der bl.a. udskyder fristen for indberetning af årsrapporter med en måned, for alle virksomheder med regnskabsafslutning den 31.12.2020, som er omfattet af regnskabsklasse B og C. Under visse betingelser udskydes fristen med op til tre måneder for virksomheder med aktiviteter i udlandet og for virksomheder, der som følge af COVID-19 ikke kan afholde generalforsamling. For regnskabsklasse D udskydes fristerne ikke, medmindre virksomheden har balancedag 31.1.2021 og har udenlandske aktiviteter, der gør det vanskeligt at overholde gældende tidsfrister.

Læs mere om de udskudte tidsfrister i dokumentet til download.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('