Insight

ÅrsNyt 2018

I Deloitte ÅrsNyt 2018 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2018 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven eller IFRS.

Bliv klar til Regnskabsafslutningen

I Deloitte ÅrsNyt 2018 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2018 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven eller IFRS.

Deloitte ÅrsNyt omhandler bl.a. lovforslaget om ændringer til årsregnskabsloven som, hvis ændringerne vedtages, kan anvendes allerede for 2018 årsrapporter. Lovforslaget tredjebehandles i Folketinget den 20. december. Herudover omtales en række aktuelle regnskabsmæssige problemstillinger vedrørende årsregnskabsloven, herunder de nye krav til redegørelse for samfundsansvar for regnskabsklasse C(stor) og børsnoterede med under 500 ansatte, samt udtalelsen fra Erhvervsstyrelsen, som skal tydeliggøre forholdet mellem årsregnskabslovens bestemmelser om virksomhedssammenslutninger og IFRS 3 Business Combinations.

Endvidere omtales den nye ferielov, som er relevant, uanset om virksomheden aflægger regnskab efter årsregnskabsloven eller IFRS.

Af speciel interesse for de børsnoterede selskaber omtales en række nyheder om IFRS og om regnskabskontrollen, herunder fokusområder for regnskabskontrollen i forbindelse med kontrol af 2018 årsregnskaber.

Under selskabsretlige forhold omtales ændringer til selskabsloven, seneste nyt om anbefalinger for god selskabsledelse samt seneste nyt om erhvervsdrivende fonde.

Kontakt og information

Har du spørgsmål eller kommentarer til Deloitte ÅrsNyt 2018, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Anni Børsting i AuditBusinessSolutions, som er Deloittes faggruppe for revision og regnskab, på tlf. 26 79 37 18.

December 2018

Deloitte ÅrsNyt 2018
Fandt du dette nyttigt?