Insight

ÅrsNyt 2019

I Deloitte ÅrsNyt 2019 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2019 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven eller IFRS.

I Deloitte ÅrsNyt 2019 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2019 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven (ÅRL) eller IFRS.

Deloitte ÅrsNyt omhandler bl.a. den nye ferielov, som har betydning for 2019 årsrapporter og som er relevant uanset om virksomheden aflægger regnskab efter ÅRL eller IFRS. Endvidere omtales ændringer til årsregnskabsloven, som træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, men som kan anvendes for regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere. Herudover omtales en række aktuelle regnskabsmæssige problemstillinger vedrørende årsregnskabsloven.

Af speciel interesse for de børsnoterede selskaber omtales en række nyheder om IFRS og om regnskabskontrollen, herunder fokusområder for regnskabskontrollen i forbindelse med kontrol af 2019 årsregnskaber.

Under selskabsretlige forhold omtales implementering af aktionærrettighedsdirektivet i selskabsloven, ophævelse af muligheden for at stifte iværksætterselskaber, seneste nyt om anbefalinger for god selskabsledelse samt seneste nyt om erhvervsdrivende fonde. I dette afsnit har vi også omtalt den pligt, vi som revisionsvirksomhed desværre er pålagt til at foretage underretning om ulovlige kapitalejerlån, ligesom vi som noget nyt fra januar 2020 også skal indberette til myndighederne, hvis vi konstaterer, at virksomhedernes registreringer af deres reelle ejere ikke er korrekte.

Deloitte ÅrsNyt 2019 er udarbejdet af AuditBusinessSolutions, Deloittes faggruppe for revisions- og regnskabsforhold.

Har du spørgsmål eller kommentarer til Deloitte ÅrsNyt 2019, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Deloittes AuditBusinessSolutions på tlf. 26 79 37 18.

Redaktionen af Deloitte ÅrsNyt 2019 er afsluttet den 12. december 2019.

Deloitte ÅrsNyt 2019
Fandt du dette nyttigt?