Insight

Lovforslag om ændringer til årsregnskabsloven (vedtaget)

Tre nye IFRS’er kan anvendes til fortolkning

I lovforslaget foreslås en række ændringer til årsregnskabsloven, som har til formål at sikre en korrekt og hensigtsmæssig implementering af EU´s regnskabsdirektiv. Endvidere foreslås ændringer som sikrer, at IFRS 15 og IFRS 16 samt til dels IFRS 9 kan anvendes til at udfylde lovens rammer.

Erhvervsministeren fremsatte den 14. november 2018 et lovforslag om ændring af årsregnskabsloven. Lovforslaget indeholder en række ændringer til årsregnskabsloven, som har til formål at sikre en korrekt og hensigtsmæssig implementering af EU´s regnskabsdirektiv i årsregnskabsloven. Endvidere foreslås ændringer som sikrer, at de nye internationale regnskabsstandarder, IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers og IFRS 16 Leases kan anvendes til at udfylde lovens rammer – IFRS 9 dog alene i det omfang, standarden ikke er i konflikt med lovens ordlyd.

Opdateret den 20. december 2018: Lovforslaget, som er omtalt i notatet til download, blev vedtaget den 20. december 2018 uden væsentlige ændringer.

Læs mere i notatet til download
 

Vi har opsummeret de væsentligste ændringer i nærværende notat.
Fandt du dette nyttigt?