Indsigt

Ændring af IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures

Vedrørende langfristede lån i associerede virksomheder mv.

IASB har udsendt en ændring til IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures, som præciserer, at langfristede lån, som udgør en del af nettoinvesteringen i en associeret virksomhed eller joint venture, er omfattet af IFRS 9 Financial Instruments.

IASB har udsendt en ændring til IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures, som præciserer, at langfristede lån, som udgør en del af nettoinvesteringen i en associeret virksomhed eller joint venture, er omfattet af IFRS 9 Financial Instruments.

Baggrund
Det har i praksis være usikkert om IFRS 9, og særligt bestemmelserne om værdiforringelse (impairment), finder anvendelse for finansielle instrumenter i en associeret virksomhed eller et joint venture, som ikke indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity method).

Et forslag til præcisering heraf blev udsendt januar 2017, som led i IASBs årlige forbedringsprojekt (Annual Improvements to IFRS Standards 2015–2017 Cycle). IASB besluttede efterfølgende at færdiggøre denne ændring af IAS 28 særskilt.

Ændring
I ændringen til IFRS 9 præciserer IASB, at standarden finder anvendelse for finansielle instrumenter i en associeret virksomhed eller et joint venture, som ikke indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity method). Det omfatter fx langfristede lån, som udgør en del af nettoinvesteringen i den associerede virksomhed eller joint venture.

Sammen med ændringen er udsendt en række illustrative eksempler som viser, hvordan kravene i IAS 28 og IFRS 9 skal anvendes.

Læs mere i IFRS in Focus, oktober 2017.

Sammen med ændringen er udsendt en række illustrative eksempler som viser, hvordan kravene i IAS 28 og IFRS 9 skal anvendes.

Fandt du dette nyttigt?