Insight

Aktionærrettighedsdirektivet er nu implementeret

- nye krav til børsnoterede virksomheder

De nye bestemmelser gælder børsnoterede virksomheder og træder i kraft den 10. juni 2019. De indeholder bl.a. lovkravene til opdatering af vederlagspolitikken og udarbejdelse af den nye vederlagsrapport samt krav om godkendelse og offentliggørelse af visse væsentlige transaktioner med nærtstående parter.

Folketinget har den 4. april 2019 vedtaget ændring af selskabsloven mv., som gennemfører ændringerne i aktionærrettighedsdirektivet i dansk ret. De nye bestemmelser, som gælder børsnoterede virksomheder, træder i kraft den 10. juni 2019 og indeholder bl.a. krav om udarbejdelse af en vederlagsrapport samt krav om godkendelse og offentliggørelse af visse transaktioner med nærtstående parter. Disse bestemmelser, som nu er indarbejdet i selskabsloven, er kort omtalt i vedhæftede notat.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('