Indsigt

Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2014

Idrætsefterskolerne er fortsat attraktive og økonomien er sund

Nøgletallene viser, at skolerne fortsat har overskud og overskudsgrader, der ligger over efterskolesektorens gennemsnit. De fleste skoler har oplevet en konstant vækst i elevtallet over de seneste 5 år. Overskuddet anvendes fortsat til udvidelser af kapaciteten, primært i investeringer i ejendomme og udstyr. Statens bidrag til skolernes økonomi bliver mindre og mindre: Forældrebetalingerne er over de seneste år steget.

Igen i år har Deloitte’s skolegruppe udarbejdet ”Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler økonomi 2014”. Analysen er baseret på indrapporterede regnskabs- og nøgletal til regnskabsportalen mv. Analysen kan med fordel læses som inspirationsgrundlag i forbindelse med benchmarks eller i forbindelse med budgetlægningen for 2016. ”Hvad gør de bedste i klassen?”.

Download analysen

Fandt du dette nyttigt?