Indsigt

Børsnoteret virksomhed

Et samarbejde med fokus på strategiske muligheder og risici

I partnerskabet med den børsnoterede virksomhed har vi fokus på:

 • strategiske udfordringer og muligheder
 • åben, direkte og ærlig kommunikation
 • kvalitet og etik
 • klare holdninger og integritet
 • fleksibilitet
 • at være til stede og tilgængelige
 • viljen til fortsat at udvikle partnerskabet


Hvorfor Deloitte?
Vores kultur, adfærd, samarbejdsform og kommunikation er uformel og ligefrem med fokus på proaktivt at levere høj kvalitet, der gør en forskel for ledelsen og medarbejderne. Det gør vi bl.a. ved at udføre så meget revision i løbet af året som muligt for at sikre rettidige løsninger.
 

I vores revision og rådgivning har vi:

 • et LCSP-koncept – én Lead Client Service Partner med ansvar og beføjelser
 • Danish Desks – fokus på betjening af danske datterselskaber i udlandet
 • Deloitte Online – eRoom til effektiv styring af koncernrevision og videndeling
 • særlige kompetencer inden for bl.a. IFRS, køb og salg af virksomheder, immaterielle aktiver, goodwill, finansielle instrumenter, pensioner samt aktieløn
 • top-down styring af revision og risikoidentifikation
   

Det er strategiske initiativer, der sikrer et endnu mere målrettet globalt samarbejde.

Fandt du dette nyttigt?