Nyhed

Danske virksomheders efterlevelse af reglerne om kønsfordelingen i ledelsen

Undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen 

Ifølge undersøgelsen har mange fortsat udfordringer i forhold til at udforme politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i den øvrige ledelse.

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en undersøgelse om danske virksomheders efterlevelse af reglerne om kønsfordelingen i ledelsen.

Undersøgelsen for regnskabsåret 2015 viser, at stort set den samme andel af undersøgte virksomheder efterlever reglerne om at opstille måltal og udarbejde politikker som i undersøgelsen for regnskabsåret 2014. 88,6 pct. eller næsten 9 ud af 10 af virksomhederne efterlever reglerne for den øverste ledelse i regnskabsåret 2015. 66 pct. efterlever reglerne for den øvrige ledelse i regnskabsåret 2015.

En stor del af virksomhederne har fortsat udfordringer i forhold til at udforme politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i den øvrige ledelse, idet mange virksomheder fortsat ikke beskriver, hvordan de omsætter deres politikker til handlinger eller angiver, hvad der er opnået af resultater.

På baggrund af undersøgelsens resultater, har styrelsen besluttet at stramme kontrollen på området i 2017.

Læs Erhvervsstyrelsens undersøgelse her

På baggrund af undersøgelsens resultater, har styrelsen besluttet at stramme kontrollen på området i 2017.

 

Fandt du dette nyttigt?