Insight

Delårsrapportværktøjer 2019

Deloitte har opdateret værktøjer til brug ved for udarbejdelse af delårsrapport.

Deloittes delårsrapportværktøjer hjælper din virksomhed med at minimere risikoen for fejl i delårsrapporten. Vi kan også tilbyde et compliance check af din virksomheds delårsrapport.

Nyt for 2019

Værktøjerne er opdateret, så de seneste ændringer af IFRS, årsregnskabsloven og Nasdaq Copenhagens regler for udstedere er indarbejdet, herunder ændringer relateret til IFRS 16, Leasing. 

IASB har udsendt en række ændringer til gældende standarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft for kalenderårsregnskaber for 2019, og som derfor skal implementeres i delårsrapporter relateret til kalenderåret 2019. Vi har i publikationen ”IFRS – Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag” beskrevet indholdet af de enkelte ændringer.

Deloittes værktøjer vedrørende delårsrapporter omfatter: 

Delårsrapport 2019 – Overblik over regler mv. (Download her)

Nyhedsbrev, som beskriver regelsættet vedrørende delårsrapportering for danske virksomheder.

Delårsrapport 2019 – Eksempelregnskab (Download her)

Eksempel på en delårsrapport for 2018 for en fiktiv, børsnoteret dansk koncern, aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Interim Financial Reporting og øvrige danske krav til delårsrapporter. 

Tjekliste til delårsrapporter 2019 

Tjekliste som indeholder kravene til delårsrapporter ifølge IAS 34, Interim Financial Reporting, delårsrapportbekendtgørelsen, indsendelsesbekendtgørelsen samt Copenhagen Nasdaqs regelsæt for udstedere af aktier eller obligationer. Tjeklisten kan rekvireres ved at udfylde formularen nedenfor. Bemærk at tjeklisten afsendes som en zip-fil indeholdende den makrobaserede Excel-fil.

Bestil et compliance tjek

Deloitte tilbyder at gennemgå virksomhedens udkast til delårsrapport (Compliance Check) for at sikre, at delårsrapporten overholder kravene i IAS 34 og lovgivningen i Danmark om delårsrapporter. Et alternativ kan være et review af delårsrapporten, hvor der afgives en review-påtegning på delårsrapporten.

Kontakt din Deloitte revisor eller en af nedenstående kontaktpersoner hvis du vil vide mere om vores IAS 34 Compliance Check. 

Delårsrapport Tjekliste 2019
Fandt du dette nyttigt?