Indsigt

Den sande værdi ved en revision

Som verden forandrer sig omkring os, har det aldrig været mere afgørende at sikre jer overbevisning med en revision udført af revisorer fra Deloitte.

De fleste af vores kunder møder konstant nye krav fra omgivelserne, der resulterer i en stigende grad af kompleksitet for deres virksomhed. Det kan være afledt af fx øget regulering, digitalisering eller konkurrence. Virksomhedernes ledelser stræber derfor efter intelligent og begrundet beslutningstagen som aldrig før. Tilliden og tiltroen til os som deres revisorer forpligter. Det kræver konstant fokus fra vores side. Ikke blot på verden af i dag, men også på morgendagens tendenser. Vores respons på de konstante forandringer, er nye tilgange, som kræver at vi tilpasser vores færdigheder. Dermed kan vi medvirke til at forme de fremtidige standarder til gavn for vores kunder såvel som øvrige interessenter.

I Deloitte afventer vi ikke passivt en forandring – vi medvirker til at skabe den! Når vi påvirker grænserne for, hvad der skal underlægges revisionspligt og hvorfor, leverer vi stærk overbevisning imens vi afklarer en bred række af spørgsmål. Det er sådan vi sikrer overbevisning i dag, når vi udfører en revision hos vores kunder. Samtidig er det også sådan vi finder svarene på kundernes spørgsmål, der har betydning for fremtiden.
Vi omfavner og opfinder konstant nye teknologier, der kan ændre en revision og dens betydning – ”disruption” på moderne dansk. Vores talentfulde revisionsteams kombinerer dyb sektorspecialisering med den rette, faglige dybde og erfaring, som det kræver at levere ny og dyb indsigt. Vi leverer ”assurance” eller overbevisning til jeres aspiration ved at kortlægge retningen, som forandringen tager – imens den sker.

Læs mere i vores globale brochure (EN)
Fandt du dette nyttigt?