Indsigt

OTC-derivater

Nye krav til anvendelse

Øget dokumentation af risikostyring, rapporteringsforpligtelse og clearingforpligtelse er nogle af de krav, som virksomheder, der anvender OTC-derivater, fra 1. januar skal forholde sig til.

Anvender din virksomhed OTC-derivater til afdækning af finansielle risici eller som spekulation? Så skal du være opmærksom på de nye krav, som gradvist træder i kraft fra 1. januar 2014. Kravene omhandler øget dokumentation af risikostyring, samt indførelsen af en rapporterings- og clearingforpligtelse.


EMIR skal mindske uigennemsigtighed
Kravene er hovedpunkterne i EMIR – European Market Infrastructure Regulation – der har til formål at gøre forbundenheden mellem derivatkontrakternes parter mere gennemsigtig. Med EMIR vil der blive skabt overblik over de samlede positioner i EU. EMIR er vedtaget på baggrund af G-20-ledernes beslutning fra 2009 om, at alle standardiserede OTC-derivater skal handles enten via børser eller elektroniske platforme og ligeledes cleares gennem autoriserede centrale modparter.


Efterlevelse af EMIR-krav
Udfordringer for din virksomhed kan blive at få opstillet faste politikker og procedurer for håndtering af den risiko, som opstår ved brug af ikke-clearede derivater. Desuden skal du sikre, at nuværende og fremtidige positioner indberettes til et anerkendt transaktionsregister. Hvis kravene ikke overholdes vil din virksomhed blive straffet med bøde.

For at sikre, at du efterlever kravene, anbefaler vi, at du overvejer, hvordan din virksomhed håndterer nuværende derivater, og stiller dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvad er omfanget af vores derivathandler?
  • Hvilke undtagelsesforhold gælder for os?
  • Har vi tilstrækkelige risikoreducerende teknikker?
  • Hvordan efterlever vi rapporteringsforpligtelsen?
  • Er vi underlagt clearingforpligtelsen?
EMIR - Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater
Fandt du dette nyttigt?