Indsigt

Erhvervsankenævnskendelse – omgørelse af årsrapport

Omgørelse blev afvist.

Erhvervsankenævnet har stadfæstet en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen, hvor Erhvervsstyrelsen afviste, at en årsrapport for 2016, hvori nettoomsætningen fremgik, kunne omgøres med ny årsrapport, hvor der var foretaget sammendrag til bruttofortjeneste jf. årsregnskabslovens § 32.

Erhvervsankenævnet har stadfæstet en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen, hvor Erhvervsstyrelsen afviste, at en årsrapport for 2016, hvori nettoomsætningen fremgik, kunne omgøres med ny årsrapport, hvor der var foretaget sammendrag til bruttofortjeneste jf. årsregnskabslovens § 32.

 

Virksomhedens begrundelse

Virksomheden havde anmodet om omgørelse af den oprindeligt indberettede årsrapport, hvori nettoomsætningen var vist. Selskabets begrundelse for omgørelsen var, at den indberettede årsrapport ikke var i overensstemmelse med den på generalforsamlingen vedtagne årsrapport for 2016. Selskabet har siden stiftelsen aldrig vist nettoomsætningen i de indberettede årsrapporter, hvorfor selskabet mente, at det var en åbenlys fejl og beroede på en utilsigtet fej i dokumenthåndteringen i forbindelse med indberetningen, at der var indberettet en årsrapport, hvori nettoomsætningen er vist.

Erhvervsstyrelsens afgørelse

Erhvervsstyrelsen bemærker, at det er virksomhedens ledelse, der er ansvarlig for, at den årsrapport, som indsendes til styrelsen, svarer til den årsrapport, som er godkendt på generalforsamlingen. Indberetteren indestår for, at den årsrapport der indberettes, er den endelige godkendte årsrapport. På forsiden af den indberettede årsrapport har generalforsamlingens dirigent skrevet under på, at årsrapporten er godkendt på virksomhedens generalforsamling. Erhvervsstyrelsen lægger derfor til grund, at den indberettede årsrapport er godkendt på generalforsamlingen.

Omgørelse af en allerede offentliggjort årsrapport kan alene ske, hvis den nye årsrapport skønnes at være i regnskabsbrugernes interesse som en nødvendig rettelse af væsent­lige eller åbenbare fejl eller som berigtigelse af ulovlige forhold. Erhvervsstyrelsen har skønnet, at en omgørelse ikke er i regnskabsbrugernes interesse, idet en omgørelse vil indebære, at der offentliggøres en årsrapport med færre oplysninger end den oprindeligt offentliggjorte.

Læs kendelsen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Omgørelse af en allerede offentliggjort årsrapport kan alene ske, hvis den nye årsrapport skønnes at være i regnskabsbrugernes interesse.

Fandt du dette nyttigt?