Indsigt

Ny Lov om erhvervsdrivende fonde

Dialog om betydning af den nye lov

Deloitte har udarbejdet en præsentation om betydningen af den nye lov om erhvervsdrivende fonde baseret på vores seneste erfaringer med loven.

Deloitte har udarbejdet vedhæftet præsentation om betydning af den nye lov om erhvervsdrivende fonde, som vi håber I finder interessant, kort og præcist baseret på vores seneste erfaringer med loven.

Formålet med præsentation er at give et overblik over og søge dialog om de væsentligste ændringer i den ny lov om erhvervsdrivende fonde, som har virkning fra den 1. januar 2015.

Den ny lov er i høj grad en videreføring af de eksisterende regler for de erhvervsdrivende fonde, men indeholder også en række nye elementer, som fondens bestyrelse og andre interessenter bør forholde sig til:

  • Øgede krav til fondens ledelse, herunder uafhængighed af dattervirksomheder og stillingtagen til principper for god fondsledelse (Governance)
  • Øgede åbenhed i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger, herunder ikke-kontant uddelinger
  • Fondsmyndigheden samles hos Erhvervsstyrelsen
  • Øgede krav/beføjelser til fondsmyndigheden i forhold til i dag
  • Tilpasning til selskabslovens øgede krav til fondens revisor

Anbefalingerne for god fondsledelse er udstedt i december 2014. Erhvervsdrivende fonde vil første gang skulle forholde sig til anbefalingerne for god fondsledelse i forbindelse med aflæggelse af årsrapport for 2015.

Kontakt os, hvis I er interesseret i at drøfte den nye lovs betydning for jer.

Betydning af ny lovgivning for erhvervsdrivende fonde (PDF)
Fandt du dette nyttigt?