Indsigt

Erhvervsstyrelsens julebrev

Erhvervsstyrelsen har udsendt et julebrev med gode råd til især IFRS virksomheder

Julebrevet omhandler nye regler, fokus på at forbedre præsentation af årsrapporterne, de europæiske tilsynsmyndigheders fælles fokusområder vedrørende regnskabskontrol af 2013 regnskaberne, udvalgte forhold observeret i forbindelse med styrelsens regnskabskontrol samt resumé af udvalgte afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen (ERST), som bl.a. forestår regnskabskontrollen af de ikke-finansielle virksomheder, har i december 2013 udsendt julebrevet ”Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven”. Vi anbefaler børsnoterede og andre IFRS-virksomheder at læse julebrevet, der behandler følgende emner:

  • Nye regler 
  • Bedre årsrapporter
  • European Securities and Markets Authority’s (ESMA’s) fokusområder 
  • Udvalgte forhold konstateret i styrelsens regnskabskontrol
  • Resumé af udvalgte afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen

ERSTs påpeger en række områder, hvor virksomhederne – samtidig med at årsrapporterne skal overholde lovens krav – kan fokusere på at forbedre præsentationen af regnskaberne fx ved at undgå gentagelser og generisk information samt begrænse omtale af mere reklamemæssig karakter. Herudover opfordrer ERST direkte virksomhederne til aktivt at vurdere, i hvilket omfang uvæsentlig information kan udelades af årsrapporten.

 

Læs julebrevet her.

Deloitte 9. december 2013

 

Læs vores opsummering af indholdet i Erhvervsstyrelsens julebrev
Fandt du dette nyttigt?