Insight

ESMA har undersøgt brugen af alternative præsentationsmål (APM)

En stikprøveundersøgelse af EU børsnoterede virksomheders årsrapporter for 2018 viser, at der er plads til betydelige forbedringer

Med afsæt i en stikprøveundersøgelse af EU børsnoterede virksomheders årsrapporter for 2018 konkluderer ESMA, at der er plads til betydelige forbedringer, da alene et fåtal af de undersøgte virksomheder overholder alle principper som beskrevet i ESMAs retningslinjer for brug af APM'er.

I juni 2015 offentliggjorde ESMA sine retningslinjer for anvendelsen af alternative resultatmål (APM) for børsnoterede virksomheder. Retningslinjerne trådte i kraft i juli 2016.

ESMA har undersøgt og offentliggjort en stikprøveundersøgelse af 123 EU børsnoterede virksomheders årsrapporter for 2018 med henblik på at vurdere virksomhedernes overholdelse af retningslinjerne. Undersøgelsen viser blandt andet:

 • De fleste anvendte APM'er vedrører resultatopgørelsen efterfulgt af balancen og pengestrømsopgørelsen. Der var ikke i undersøgelsen eksempler på brug af APM vedr. anden totalindkomst (OCI).
 • En segmentering af virksomhederne baseret på sektor og markeds cap viste, at der gennemsnitligt blev brugt flere APM'er i energi-, health care og finanssektoren samt af store virksomheder.
 • Der var betydelige forskelle i typen af APM, som blev brugt i henholdsvis den finansielle og den ikke-finansielle sektor.
 • De oftest anvendte APM'er i den ikke-finansielle sektor var EBIT, Operating Results, EBITDA og Net Debt.
 • Net Interest Income, Cost to Income Ratio and ROE var de mest anvendte APMs i den finansielle sektor.
 • 54% i stikprøven oplyste justerede APMs i ledelsesberetningen og 63% oplyste dem i anden regnskabsinformation.
 • Mest anvendte justerede APMs var Adjusted EBIT, Adjusted Net Profit, Adjusted EBITDA, Adjusted Net Debt, Adjusted EPS og Adjusted ROE.
 • 17% i stikprøven medtog også justerede APMs i selve regnskabet.
 • Typiske afstemningsposter mellem IFRS tal og APMs er omstruktureringsomkostninger og nedskrivning af aktiver.
 • ESMA opfordrer på baggrund af undersøgelsen virksomhederne til at udvise forsigtighed, når de foretager justeringer, og forventer, at virksomhederne forklarer årsagerne til eventuelle justeringer.
 • Undersøgelsen af virksomhedernes overholdelse af ESMAs retningslinjer for APMs viser, at der er plads til betydelig forbedring, da kun et fåtal af virksomhederne overholder alle principper i ESMAs retningslinjer.

ESMA vil fortsat holde øje med anvendelsen af om deres retningslinjer vedr. brug af APM overholdes og træffe passende foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser. ESMA vil bruge resultatet af undersøgelsen som en del af ESMAs bidrag til IASBs høringsudkast om generelle præsentations- og oplysningskrav (ED/2019/7).

Læs mere på IASPlus and på ESMAs website.

ESMA vil fortsat holde øje med anvendelsen af om deres retningslinjer vedr. brug af APM.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('