Nyhed

FSR’s tjekliste til ÅRL § 99b

FSR har udgivet en publikation med opdaterede tjeklister om reglerne for afrapportering om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i ÅRL § 99b. Deloittes ÅRL-tjekliste indeholder ligeledes spørgsmål om ÅRL § 99b, men FSR’s tjekliste kan fx anvendes som supplement.

FSR har udgivet en publikation til brug for bl.a. virksomheder omhandlende reglerne for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Formålet er at bidrage til klarhed om reglerne, og publikationen indeholder bl.a. to tjeklister vedr. reglerne i selskabslovens § 139 a om opstilling af måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan hhv. udarbejdelse af politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, samt reglerne i årsregnskabslovens § 99b om redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i ledelsesberetningen.

Tjeklisterne beskriver under tre overskrifter hvad loven siger, hvad virksomhedens pligt er og hvad revisors pligt er, og den kommer igennem de forskellige placeringsmuligheder (i ledelsesberetningen, på hjemmesiden, i en supplerende beretning eller i en rapport efter internationale retningslinjer eller standarder).

Efter de to tjeklister følger en kort opsummering af reglernes formål, hvad der menes med ligelig kønsfordeling, måltal og politik, samt en række særlige forhold jf. den seneste vejledning udgivet af Erhvervsstyrelsen om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen (2016).

På baggrund af en undersøgelse af danske virksomheders efterlevelse af reglerne om kønsfordelingen i ledelsen har Erhvervsstyrelsen besluttet at stramme kontrollen på området i 2017.

Deloittes tjekliste vedr. årsregnskabsloven indeholder spørgsmål om overholdelsen af § 99b vedr. virksomheder i klasse C(s) og D, og i nyheden Redegørelser efter ÅRL på virksomhedens hjemmeside mv. kan du læse om kravene til redegørelsen, hvis den er placeret på virksomhedens hjemmeside.

Formålet med publikationen er at bidrage til klarhed om reglerne vedr. den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

Fandt du dette nyttigt?