Indsigt

IFRS 9

Opdateret med bestemmelser om sikring

Nye bestemmelser fra IASB giver virksomhederne mulighed for bedre at afspejle deres risikostyringsaktiviteter i regnskabet.

IASB har udsendt ændringer til IFRS 9 Financial Instruments, så den nu også indeholder generelle bestemmelser om regnskabsmæssig sikring. Ændringerne vedrørende regnskabsmæssig sikring giver bl.a. virksomhederne mulighed for bedre at afspejle deres risikostyringsaktiviteter i regnskabet, da der med ændringen bliver større overensstemmelse mellem den økonomiske virkning af sikringsaktiviteterne og den regnskabsmæssige præsentation heraf. 

Derudover har IASB besluttet at gøre det muligt at implementere ændringerne vedrørende måling af gæld til dagsværdi med indregning af den del af ændringen i dagsværdien, der skyldes ændring i virksomhedens egen kreditværdighed, i anden totalindkomst i stedet for i resultatopgørelsen uden samtidig at implementere andre dele af IFRS 9.

IFRS 9 kan implementeres før tid, men i EU – og dermed i Danmark – ikke før den er godkendt til brug i EU. Ifølge EFRAGs endorsement status er det endnu ikke klarlagt, hvornår EU vil se på, om IFRS 9 skal godkendes til brug i EU.

Læs mere om ændringerne i download.

IFRS 9-ændringerne
Fandt du dette nyttigt?