Indsigt

IFRS Closing Out 2017

Deloitte har udsendt Closing Out 2017 nyhedsbrev, som omtaler væsentlige forhold af betydning for IFRS regnskabsaflæggelsen 2017.

Nyhedsbrevet omtaler væsentlige forhold af betydning for IFRS regnskabsaflæggelsen 2017.

IFRS in Focus

I en specialudgave af IFRS in Focus har vi samlet oplysninger af relevans for IFRS regnskabsaflæggelse pr. 31. december 2017. Nyhedsbrevet omtaler områder, der er i fokus som følge af regulatorisk opmærksomhed, ændringer i regnskabsstandarder eller i det økonomiske miljø generelt, herunder:

  • Omtale af den forventede effekt ved implementering af nye regnskabsstandarder, især IFRS 15 Omsætning og IFRS 9 Finansielle instrumenter.
  • Rapportering af finansielle resultater (financial performance) herunder anvendelse af alternative præsentationsmål (APM eller non-GAAP measures).
  • Omtale og forklaring af de væsentligste vurderinger og estimater, som er anvendt i årsregnskabet, fx vedrørende usikre skattepositioner.

Publikationen ledsages af en podcast – læs mere på IASPlus

Publikationen ledsages af en podcast – læs mere på IASPlus

Fandt du dette nyttigt?