Indsigt

IFRS: Nye/ændrede standarder/fortolkningsbidrag

Hvad skal implementeres i regnskaber efter IFRS regnskabsåret 2018 og i kommende regnskabsår?

I pdf’en, som du finder via download-funktionen til højre, er indeholdt en oversigt over nye og ændrede IFRS standarder og fortolkningsbidrag, som gælder for regnskabsår 2018 eller senere, samt nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft.

Deloitte har opdateret publikationen med hjælpeværktøjet ”Oversigt over nye og ændrede IFRS standarder og fortolkningsbidrag” med ændringer til IFRS udsendt til og med 30. juni 2018. Værktøjet er søgt gjort så nemt for brugeren at anvende som muligt.

Med publikationen opnår virksomheden dokumentation af sine overvejelser i forhold til betydningen af nye og ændrede standarder mv. Desuden får virksomheden udarbejdet en overordnet IFRS projektplan.

Publikationen giver overblik over, hvilke ændringer til IFRS, der skal implementeres i 2018, samt hvilke ændringer, der skal implementeres i efterfølgende regnskabsår, og som virksomhederne bør være opmærksomme på allerede nu. Publikationen indeholder en kort omtale af de enkelte ændringer, og kan desuden udfyldes med virksomhedens egen analyse af ændringernes forventede effekt på virksomhedens regnskab, angivelse af status for analysen samt eventuelt aftalte deadlines for deliverables.

Fandt du dette nyttigt?