Case study

International horisont krævede internationalt regnskab

Case story om IFRS-­regnskab i Danish Crown

I 2010 overgik Danish Crown i en intensiv proces til at aflægge årsregnskab efter den internationale regnskabsstandard IFRS. Det blev vurderet, at det var en væsentlig forudsætning for at sikre adgang til kapital både nationalt og internationalt.

Indtil 2010 aflagde Danish Crown årsregnskab efter dansk regnskabspraksis. Men da koncernen arbejdede med yderligere vækstscenarier og i den forbindelse planlagde en omdannelse til aktieselskab, var det hensigtsmæssigt at aflægge regnskab efter international standard. I marts 2010 besluttede bestyrelsen, at der skulle udarbejdes en konsekvensanalyse af koncernens eventuelle overgang til IFRS fra og med regnskabsåret 2009/10. ”For at få en bredere adgang til kapital var andelsselskabsformen til diskussion i starten af 2010. Det havde været den rigtige selskabsform for koncernen i mange år, men den er mindre egnet til fusioner eller delte medejerskaber. For at blive børsnoteret er der lovkrav om, at der skal aflægges regnskab efter IFRS-standard. Samtidig er det efter finanskrisen blevet et krav fra især de udenlandske banker, at man både skal aflægge IFRS-regnskab og styrke kapitalgrundlaget, hvis man vil bibeholde de samme vilkår som hidtil. Så der var mange tungtvejende grunde til, at vi skulle ændre regnskabspraksis,” fortæller chefcontroller Jørgen Birch Jensen, der ledede projektet.

International horisont krævede internationalt regnskab
Fandt du dette nyttigt?