Indsigt

Opdateret vejledning - kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Lempelser i forhold til den tidligere vejledning

Reglerne medfører ikke en pligt for virksomheden til at fastsætte et nyt højere måltal, når den har opnået det første måltal.

Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom.

I korte træk

  • Virksomhedernes forpligtelse til at fastsætte måltal er præciseret, så det nu fremgår af vejledningen, at det centrale i reglerne er fleksibilitet, og at virksomhederne er frie til at fastsætte de måltal, som de finder ambitiøse og realistiske.
  • Reglerne medfører ikke en pligt for virksomheden til at fastsætte et nyt højere måltal, når den har opnået det første måltal.
  • Rettelse i den vejledende oversigt, der viser andelen af henholdsvis mænd og kvinder i relation til en ligelig fordeling i det øverste ledelsesorgan. Præciseringen betyder, at i situationen hvor et selskab har 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer anses en personfordeling på 1 hhv. 3 (25/75 pct.) for en ligelig kønsfordeling, hvor der jf. den tidligere vejledning først var ligelig kønsfordeling ved en fordeling på 50/50 pct.
  • Præcisering af koncernlempelsesreglen, således at moderselskaber kan vælge mellem to forskellige modeller, hvis de vælger at fastsætte måltal og politikker for koncernen som helhed. Moderselskabet kan nu vælge at lade koncernens måltal og politikker gælde alene for de af koncernens virksomheder, som selvstændigt er omfattet af reglerne.

Fandt du dette nyttigt?