Indsigt

IFRS-webcasts

Bliv klædt på inden udarbejdelse af årsregnskabet for 2016.

Synes du også, at det er lidt uoverskueligt, når der skal udarbejdes IFRS årsregnskab? Og har du tjek på, om der er nye standarder, som skal implementeres allerede i 2016? Bare rolig. Vi opsummerer de vigtigste forhold i en række IFRS-webcasts, så du er godt forberedt, når årsregnskabet står for døren.

Nye IFRS’er og ændringer – 2016

Her kan du høre om ændringer til IFRS’er, som kan have betydning for 2016 årsregnskabet, herunder ændringer som følge af IASBs årlige forbedringsprojekt.

IFRS 9, Finansielle instrumenter

Hør hvordan den nye IFRS 9 adskiller sig fra den gældende IAS 39. Du vil blandt andet høre om de nye bestemmelser for klassifikation og måling af finansielle instrumenter, opgørelse af værdiforringelse samt regnskabsmæssig behandling af sikring.

IFRS 15

Hør om de fem trin som virksomheden skal gennemgå i forbindelse med analyse af omsætningen, og hvornår omsætningen skal indregnes efter den nye standard.

IFRS 16 - Leasing

Få overblik over effekten af IFRS 16 og hør hvilke overvejelser virksomheden skal gøre sig i forbindelse med den nye leasingstand. Vi kommer blandt andet ind på adskillelsen af leasing og service, opgørelse af leasingperioden og hvad der indgår i denne.

Øvrige forhold

Her kommer vi ind på øvrige forhold af betydning for IFRS aflæggere, blandt andet redegørelser for CSR og mangfoldighed, den nye årsregnskabslovs betydning for IFRS aflæggere samt regnskabskontrollen. Der bliver fulgt op på webcastet senere i 2016, når yderligere temaer er kendte.

Fandt du dette nyttigt?