Insight

Improvements to IFRSs 2018-2020

Udkast til præciseringer til IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 og IAS 41

Som led i sit årlige forbedringsprojekt har IASB udsendt udkast til mindre præciseringer til IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 16 Leases og IAS 41 Agriculture.

Som led i sit årlige forbedringsprojekt udsendte IASB den 21. maj 2019 udkast til Annual Improvements to IFRS Standards 2018–2020 (ED 2019/2).

I de årlige forbedringsprojekter foretager IASB nødvendige korrektioner af uoverensstemmelser mellem standarderne eller præciserer eksisterende bestemmelser i standarderne.

Ændringerne omfatter:

Standard

Foreslåede ændringer

IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards

Den foreslåede ændring vedrører datterselskaber, der anvender IFRS første gang, efter at moderselskabet har implementeret IFRS. Hvis datterselskabet baserer overgangseffekterne på de beløb, som blev opgjort på tidspunktet, hvor moderselskabet anvendte IFRS første gang, så skal akkumulerede omregningsdifferencer også baseres på de beløb, der blev opgjort ved moderselskabets overgang til IFRS.

IFRS 9 Financial Instruments

Den foreslåede ændring præciserer, hvilke gebyrer der kan medtages ved vurdering af om et nyt låneforhold afviger mere end 10 % fra det oprindelige låneforhold. Det præciseres, at det alene er gebyrer, der er betalt eller modtaget mellem virksomheden (låntageren) og långiveren, eller på vegne af virksomheden eller långiveren, der kan medtages.

Illustrative Examples accompanying IFRS 16 Leases

Et af de illustrative eksempler forslås ændret for at fjerne risikoen for forvirring vedrørende effekten af incitamentsfordele.

IAS 41 Agriculture

Kravet om at måle dagsværdi baseret på pengestrømme efter skat foreslås ændres, for at tilpasse dagsværdimåling i IAS 41 til IFRS 13 Fair Value Measurement.

 

Udkastet indeholder ikke bestemmelser om ikrafttræden, idet IASB afventer høringskommentarerne før fastsættelse heraf.

IASB har anmodet om kommentarer senest den 20. august 2019.

Læs mere i IFRS in Focus, maj 2019

Læs udkastet på IASBs hjemmeside.

 

 

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('