Indsigt

Improvements to IFRSs

To årlige forbedringsprojekter udsendt

IASB afsluttede og udsendte i december 2013 to af de årlige forbedringsprojekter, Annual Improvements to IFRSs 2010–2012 Cycle og Annual Improvements to IFRSs 2011–2013 Cycle.

IASB har udsendt ændringer til ti standarder, som er nødvendige korrektioner af uoverensstemmelser mellem standarderne eller præcisering af eksisterende bestemmelser heri. 

Læs mere om de enkelte ændringer i notatet til download.

Improvements to IFRSs
Fandt du dette nyttigt?