Indsigt

Ændring til IAS 40, Investment property

Ændring i ejendommens brug 

IASB præciserer, at overførsel til eller fra investeringsejendomme kun skal ske, når der er en ændring i brugen af ejendommen. Listen med situationer, hvor der kan anses at være sket en ændring i ejendommens anvendelse, ændres fra at være en udtømmende liste til at være en liste med eksempler. 

 

IASB udsendte den 8. december 2016 ændringer til IAS 40, Investment Property, som præciserer, at overførsel til eller fra investeringsejendomme kun skal ske, når der sker en ændring i brugen af ejendommen.

Efter IAS 40 skal der ske overførsel til eller fra investeringsejendomme, når der ændres i ejendommenes anvendelse. Eksempelvis overføres en investeringsejendom til domicilejendom, hvis virksomheden overgår til at bruge ejendommen selv. IASB præciserer, at der kun kan ske overførsel, hvis det kan dokumenteres, at der er sket en ændring i brugen af ejendommen. Ledelsens hensigt om at ændre anvendelsen af ejendommen er således ikke tilstrækkelig.

Standarden indeholder en liste med situationer, hvor der kan anses at være sket en ændring i ejendommens anvendelse. Denne liste er ændret fra at være en udtømmende liste til at være en liste med eksempler. 

Ændringerne skal implementeres med fremadrettet virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere. De kan dog vælges implementeret med tilbagevirkende kraft, hvis de fornødne informationer hertil var tilgængelige i tidligere regnskabsperioder. Det vil sige uden brug af viden opnået efterfølgende (”bagklogskab”). Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. 

Læs mere på IASPlus

 

 

Ledelsens hensigt om at ændre ejendommens anvendelse er ikke tilstrækkelig.

Fandt du dette nyttigt?