Indsigt

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og at stifte et anpartsselskab med en kapital på 50.000 kr.

Folketinget vedtog den 16. maj 2013 ”Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister” (L152).

Erhvervsstyrelsen har meddelt, at hovedparten af ændringerne træder i kraft den 1. januar 2014. 

Ikræfttræden L152
Fandt du dette nyttigt?