Indsigt

Kvalitet er fortsat kernen i en revision

I Deloitte er vi klippefaste i vores ambition om at hæve kvalitetsniveauet for en revision. Det gør vi ved konstant at søge dyb overbevisning på baggrund en bred række af spørgsmål.

Kvalitet er omdrejningspunktet hver gang vi i Deloitte søger at skabe overbevisning / ”assurance” hos vores kunder. Det definerer kort fortalt, hvad I kan forvente af os. Vores kvalitetsfokus betyder en dedikeret indsats for at skabe solide vurderinger. Vi har et utrætteligt fokus på enhver detalje i samtlige faser af en revision. Vi ser det som forudsætningen for, at kunderne kan have tillid til de resultater, som vi præsenterer for dem.

Faktisk betyder det mere end det. Kvalitet er hjørnestenen i måden vi arbejder på, når vi søger efter at finde bedre måder at levere overbevisning på til gavn for vores kunder. Hos os er kvalitet aldrig en statisk størrelse: Det er en udfordring, der minder os om, at vi skal skabe størst mulig værdi for vores kunder. Vi hæver konstant overliggeren for revisionskvalitet med det resultat, at vores kunder kan få mest muligt ud af vores leverancer.

Styrken ved vores globale netværk ses eksempelvis ved de faglige kraftcentre, som vores revisorer kan trække på. Vi bruger den samme revisionsmetode på tværs af medlemsfirmaer til gavn for vores multinationale kunder. Resultatet ses i form af en smidig og effektiv revision på tværs af landegrænser.

Læs mere i vores globale brochure (EN)

Deloitte Magnia – vores globale revisionsplatform
Vi er vi ikke bedre, end de resultater vi skaber og de mål vi opnår. Den tilgang understøtter vores avancerede, globale revisionsplatform, Deloitte Magnia. Dermed kan vores revisorer levere en omfattende, fokuseret og strømlinet revision på tværs af kloden. Vi ser høj kvalitet som et adelsmærke, hvilket vores kunder profiterer af.

Fandt du dette nyttigt?