Indsigt

Benchmark af ledelsesaflønning i danske large cap-selskaber 2017

Ny benchmark-rapport fra Deloitte giver opdateret overblik over ledelsesaflønning i danske large cap-selskaber i 2017.

En ny analyse fra Deloitte viser, at den faste løn for CEOs og CFOs i gennemsnit er steget med henholdsvis 7% og 2% p.a. i de seneste 4 år, samtidigt med at den variable lønandel har været stigende og nu udgør ca. 36%.

Pilen peger fortsat på en stadig større andel af variabel løn (bonus, aktieoptioner osv.), når danske Large Cap-selskaber skruer direktionens lønpakker sammen, viser en ny analyse fra Deloitte. Ifølge analysen, hvor direktionslønninger i 39 børsnoterede selskaber er blevet undersøgt i perioden 2014-2017, er direktørlønninger (fast løn) i gennemsnit steget ca. 7% p.a. for CEOs og 2% p.a. for CFOs. Samtidig er den samlede aflønning (fast og variabel løn) steget over den samme periode således at den variable løn nu udgør ca. 36% af den samlede aflønning. 

Således nærmer den variable lønandel sig nu niveauer fra andre europæiske lande. Tidligere analyser har f.eks. vist at variabel løn udgør ca. 40-50% af den samlede aflønning i UK.

Når direktionens løn sammensættes skeles der typisk til hvad andre gør. Derfor har vi i rapporten fokus på at belyse de faktiske forhold omkring sammensætningen af aflønning. Rapporten belyser følgende områder:

• Aflønning af ledelsen

• Udviklingen i fordeling mellem fast og variabel løn

• Sammensætningen af variabel løn

• Aflønning og sammensætning af bestyrelsen

• Nyt om aktionærrettighedsdirektivet

• Seneste trends på tværs af Europa

Inden for det næste år vil et nyt EU direktiv - Shareholder Rights Directive - stille større krav til, hvordan selskaberne håndterer aflønning. En af de væsentligste ændringer er krav om langt større grad af gennemsigtighed, ny styringsmodel og øget ekstern rapportering. Se en nærmere beskrivelse af omfanget af direktivet i et delafsnit af rapporten.

Har du spørgsmål til rapporten, er du meget velkommen til at kontakte Martin John Connie eller Martin Faarborg.

Remuneration in Danish large cap companies
Fandt du dette nyttigt?