Insight

Lempelse af revisionspligten

Mindre og mellemstore selskaber kan nu vælge ”udvidet gennemgang” i stedet for revision

Det er resultatet af de fortsatte bestræbelser på at lette de administrative byrder for mindre og mellemstore selskaber. Det betyder, at selskaberne kan erstatte revision med et review af årsregnskabet suppleret med nogle få yderligere handlinger. De nye regler kan anvendes af selskaber, herunder også holdingselskaber, der afholder ordinær generalforsamling efter 1. januar 2013.

Hvad omfatter en ”udvidet gennemgang”
En ”udvidet gennemgang” kan sidestilles med en gennemgang (review) efter de internationale standarder med tillæg af visse yderligere handlinger.

Disse yderligere handlinger vil eksempelvis bestå i, at revisor indhenter eksterne bekræftelser fra følgende:

  • Tingbog, personbog og bilbog med henblik på at dokumentere ejerskab til visse aktiver og oplysninger om forpligtelser
  • Banker og andre kreditinstitutter med henblik på at sikre, at gælds- og kautionsforpligtelser indgår korrekt i regnskabet
  • Relevante advokatforbindelser med henblik på at sikre, at igangværende retssager, søgsmål mv. oplyses i regnskabet.

Endvidere efterprøver revisor, om indberetning af skat moms og andre afgifter er foretaget korrekt på grundlag af selskabets registreringer.

 

En ”udvidet gennemgang” ligner en revision, men er mindre omfattende.
Deloitte har medvirket ved tilvejebringelsen af de nye regler, og vi ser de nye regler som en fordel for de fleste mindre og mellemstore selskaber.
 

Kontakt Deloitte for yderligere råd og vejledning i mulighederne for at benytte de nye regler om valg af ”Udvidet gennemgang” og download mere information om "Udvidet Gennemgang".

Udvidet gennemgang
Fandt du dette nyttigt?