Indsigt

Lille håndværksvirksomhed

Nærværende og relevant sparring for håndværksvirksomheden

Hans Hansen driver en tømrervirksomhed, indtil 2012 i personligt regi, men nu i selskabsform. Han har også fået etableret en holdingstruktur for at sikre frie midler til alternative investeringer og som "pensionsopsparing”.

Tømmermester Hans Hansen ApS
Hans Hansens kone står for fakturering og daglige betalinger mv., mens Deloitte står for bogføring og momsregnskabet. Deloitte fremsender kvartalsregnskaber, som giver Hans Hansen et godt overblik over hans forretning. Når der er spørgsmål til dagligdagens mange administrative udfordringer, ringer Hans eller hans kone til deres faste kontaktperson hos Deloitte, som kender til de fleste af de problemstillinger, som en traditionel håndværksvirksomhed støder på i dagligdagen.

En gang om året gennemgås årsregnskabet på et regnskabsmøde, hvor sammenhænge og enkeltposter drøftes både i forhold til tidligere år, men også i forhold til lignende virksomheder. På mødet tales også om fremtiden, og om hvordan indtjeningen kan forbedres i tømrerforretningen. Desuden drøftes behov og mulighed for pensionsopsparing, udbytte, fri bil samt aktuelle skatte- og momsmæssige nyheder, som kan være relevante for virksomheden.

Fandt du dette nyttigt?