Indsigt

Lovforslag om ny ferielov

Med foreslået ikrafttræden 1. september 2020

Beskæftigelsesministeren har den 6. december 2017 fremsat to lovforslag (L 116 og L 117) om en ny ferielov i Danmark. Lovforslagene er en udmøntning af en bred politisk aftale om en ny ferielov, som et flertal i Folketinget indgik i oktober 2017.

Beskæftigelsesministeren har den 6. december 2017 fremsat to lovforslag (L 116 og L 117) om en ny ferielov i Danmark. Lovforslagene er en udmøntning af en bred politisk aftale om en ny ferielov, som et flertal i Folketinget indgik i oktober 2017.

Der forslås en ferieordning med fuld samtidighedsferie, hvilket betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart efter, at den er optjent. Det betyder også, at nye medarbejdere på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie i det første år af deres ansættelse. Alle lønmodtagere vil med den nye ferielov have ret til samme antal feriedage, som de har i dag, men principperne for optjening og afholdelse ændres. Ligeledes vil der fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse.

Der er fremsat to lovforslag:

  • L 116: Forslag til lov om ferielov, og
  • L 117: Forslag til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

L 117 indeholder en ”overgangsordning”, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

Vedtages lovforslaget, får den nye ferielov efter Deloittes vurdering ikke betydning for årsrapporter med regnskabsafslutning før 1. september 2020.

Gældende optjeningsregler
Efter den gældende ferielov kan ferie, der optjenes i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, først afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april året efter. Der kan dermed gå op til 16 måneder, fra ferien optjenes, til ferien kan afholdes.

Nye optjeningsregler
Med den nye ferieordning optjener og afvikler lønmodtageren sin ferie på samme tid. Det betyder fx, at den ferie, der optjenes i februar måned, allerede kan afholdes i marts måned samme år. Ferien optjenes i perioden 1. september - 31. august året efter (ferieåret). Optjent ferie afholdes i løbet af ferieafholdelsesperioden, som omfatter ferieåret og de efterfølgende 4 måneder fra ferieårets udgang til kalenderårets udgang. Der er således 16 måneder til at afholde ferien. Det giver den enkelte medarbejder øget fleksibilitet i forhold til afholdelse af ferie.

Overgangsordning
Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtagerne have optjent ferie efter de gældende regler, som endnu ikke er afholdt. Desuden vil de på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med optjeningen. Det vil medføre, at en lønmodtager ville kunne optjene to års - i alt ti ugers - ferie til samtidig afholdelse i det første år med samtidighedsferie. Da det vil have stor betydning for samfundsøkonomien og for arbejdsgivernes likviditet, hvis der skal ske betaling af op til ti ugers ferie i løbet af ét år, er der i L 117 foreslået en overgangsordning, som imødekommer disse udfordringer. Overgangsordningen betyder, at ferie optjent i det sidste år efter de gældende regler hensættes indtil det tidspunkt, hvor lønmodtageren efter gældende regler ville kunne få udbetalt sin ikke-afholdte ferie, dvs. ved lønmodtagerens afgang fra arbejdsmarkedet

Ikrafttræden mv.
Lovforslaget lægger op til, at den nye ferielov skal træde i kraft 1. september 2020.

Lovforslagene bliver 1. behandlet i Folketinget den 12. december 2017.

Læs mere om den kommende nye ferielov på regeringens hjemmeside og læs lovforslagene på   Folketingets hjemmeside.

Der forslås en ferieordning med fuld samtidighedsferie, hvilket betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart efter, at den er optjent.

Fandt du dette nyttigt?