Indsigt

Manglende lovpligtige oplysninger i delårsrapport

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Et selskab fik en påtale for at have undladt at medtage visse lovpligtige finansielle oplysninger i delårsrapporten for 1. halvår 2016. De lovpligtige oplysninger var alene givet for 2. kvartal 2016 i delårsrapportens ledelsesberetning, ledelsespåtegning og note 2 om segmentoplysninger.

Et selskab fik en påtale for at have undladt at medtage visse lovpligtige finansielle oplysninger i delårsrapporten for 1. halvår 2016. Delårsrapporten var aflagt efter IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

De lovpligtige oplysninger var alene givet for 2. kvartal 2016 i delårsrapportens ledelsesberetning, ledelsespåtegning og note 2 om segmentoplysninger. Oplysningerne var således ikke givet for hele perioden 1. januar – 30. juni 2016, hvilket er i strid med delårsrapportbekendtgørelsen og IAS 34.

Selskabet fik alene en påtale, da selskabet efter henvendelse fra Erhvervsstyrelsen medtog de manglende oplysninger i et appendiks til delårsrapporten for 3. kvartal.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside

Oplysningerne i delårsrapporten for 2. kvartal var ikke givet for hele perioden 1. januar – 30. juni 2016, hvilket er i strid med delårsrapportbekendtgørelsen og IAS 34.

Fandt du dette nyttigt?