Insight

Manglende oplysninger om dagsværdimåling i delårsrapport

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at oplyse om de væsentligste forudsætninger for opgørelsen af dagsværdien af et betinget tilgodehavende i fremtidige delårsrapporter.

En virksomhed har i delårsrapporten for 1. halvår 2019 ikke oplyst om de væsentligste forudsætninger for opgørelsen af dagsværdien af et betinget tilgodehavende vedrørende salget af virksomhedens andel af et oliefelt. I delårsrapporter skal der jf. IAS 34 gives de oplysninger om dagsværdimålinger, som kræves af IFRS 13, afsnit 91-93h, 94-96 og 99.

Virksomheden har i årsrapporten for 2019 beskrevet de væsentligste forudsætninger for opgørelsen af dagsværdien af det betingede tilgodehavende, hvorfor regnskabsbrugerne er oplyste om de benyttede forudsætninger. Styrelsen har derfor givet virksomheden et fremadrettet påbud om at oplyse de væsentlige forudsætninger i fremtidige delårsrapporter.

Afgørelsen understeger vigtigheden af, at forudsætninger for dagsværdimålinger også oplyses i delårsrapporter.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('