Indsigt

Nu kan årsrapporten være på engelsk

Lovforslag om årsrapport udelukkende på engelsk er vedtaget

Årsrapporter, der godkendes på en generalforsamling efter 1. januar 2014, kan aflægges udelukkende på engelsk. Det omfatter kalenderårsrapporter 2013, men vil under særlige forhold også være muligt for eksempelvis årsrapporter med balancedag 31. august 2013 eller senere.

Folketinget har den 3. december 2013 vedtaget ”Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love” (L23), der giver danske virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, mulighed for udelukkende at aflægge årsrapport på engelsk. Bestemmelserne træder i kraft 1. januar 2014 og gælder for årsrapporter, der godkendes på en generalforsamling efter 1. januar 2014. Det omfatter kalenderårsrapporter 2013, men vil også være muligt for eksempelvis årsrapporter med balancedag 31. august 2013 eller senere, hvis blot generalforsamlingen afholdes efter 1. januar 2014 og beslutningen om engelsk vedtages på generalforsamlingen inden punktet om årsrapportens godkendelse behandles. 

 

I dokumentet til download kan du læse om:

  • Baggrunden for ændringen 
  • Beslutning om at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk
  • Delårsrapporter
  • Børsnoterede virsomheder
  • Ikrafttræden mv. 
Årsrapport udelukkende på engelsk
Fandt du dette nyttigt?