Indsigt

Ny ferielov

Med ikrafttræden 1. september 2020

Folketinget har den 25. januar 2018 vedtaget en ny ferielov, som indeholder en ferieordning med fuld samtidighedsferie. Det betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart efter, at den er optjent. Det betyder også, at nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie i det første år af deres ansættelse.

Alle lønmodtagere vil med den nye ferielov have ret til samme antal feriedage, som de har i dag, men principperne for optjening og afholdelse ændres. Ligeledes vil der fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse.

For at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt, indeholder den nye ferielov en ”overgangsordning”, som bl.a. betyder, at et års optjent ferie indefryses og først udbetales ved pensionering.

Læs mere i dokumentet til download.

Fandt du dette nyttigt?