Indsigt

Ny ferielov

Med ikrafttræden 1. september 2020

Download på denne side

Læs mere

Vi udsendte i februar 2018 en nyhed om den nye ferielov. I dette notat har vi suppleret nyheden fra februar 2018 med den regnskabsmæssige behandling af ferie optjent efter den nye lov. Dette notat afløser derfor nyheden fra februar 2018.

Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov, som indeholder en ferieordning med fuld samtidighedsferie. Det betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart efter, at den er optjent. Det betyder også, at nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie i det første år af deres ansættelse.

Alle lønmodtagere vil med den nye ferielov have ret til samme antal feriedage, som de har i dag, men principperne for optjening og afholdelse ændres. For at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt, indeholder den nye ferielov en ”overgangsordning”, som bl.a. betyder, at et års optjent ferie indefryses og først udbetales når lønmodtageren har nået folkepensionsalderen jf. lov om social pension. Der er dog visse undtagelser fx i forbindelse med tilkendelse af førtidspension mv.

Læs mere i notatet til download. 

Ny ferielov
Fandt du dette nyttigt?