Indsigt

Ny vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen

Vejledning til indberetning af årsrapporter mv.

Vejledningen indeholder Erhvervsstyrelsens uddybende forklaringer til bestemmelserne i den seneste indsendelsesbekendtgørelse fra september 2015, herunder om ledelsens og indberetters ansvarsforhold, digitale underskrifter, selvbetjeningsløsninger til digital indberetning mv.

Erhvervsstyrelsen har den 18. maj 2016 udsendt en opdateret vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen for indberetning af årsrapporter mv.

Vejledningen indeholder Erhvervsstyrelsens uddybende forklaringer til bestemmelserne i den seneste indsendelsesbekendtgørelse, som blev udsendt i september 2015. Vejledningen følger de enkelte paragraffer i bekendtgørelsen og omhandler bl.a.:

  • ledelsens og indberetters ansvarsforhold
  • proces for håndtering af digitale underskrifter på regnskabsdokumenter
  • selvbetjeningsløsning til digital indberetning af undtagelseserklæringer, årsrapporter for udenlandske virksomheder med fillial i Danmark, fritagelsesansøgninger m.v.
  • proces for omgørelse af regnskabsdokumenter
  • muligheder i de digitale løsninger til indberetning af årsrapporter for eksempelvis forenklet indberetning, behov for atypiske regnskabsposter, oplysningskrav i f.m. indberetning, underskriftskrav m.v.
  • indberetning af halvårsrapporter for statslige aktieselskaber, delårsrapporter for børsnoterede virksomheder, likvidationsregnskaber m.v.

Vejledningen omhandler også visse virksomheders mulighed for at foretage forenklet indberetning, evt. behov for atypiske regnskabsposter, oplysningskrav i f.m. indberetning, underskriftskrav mv.

Fandt du dette nyttigt?