Indsigt

Nye vejledninger om CSR-rapportering

Erhvervsstyrelsen har udsendt nye vejledninger om CSR-rapportering, som blandt andet tager højde for de i 2015 vedtagne ændringer af reglerne, som sættes i kraft med forskellige ikrafttrædelsesdatoer afhængigt af størrelsen på virksomheden.

Erhvervsstyrelsen har udsendt nye vejledninger om CSR-rapportering, som blandt andet tager højde for de i 2015 vedtagne ændringer af reglerne, som sættes i kraft med forskellige ikrafttrædelsesdatoer afhængigt af størrelsen på virksomheden. I praksis betyder det, at alle virksomheder er omfattet af nye lovkrav i 2016 - men på forskellige måder frem til 2018 afhængig af, hvorvidt de på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover (D+) eller ej (D÷). Med virkning fra regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere, bliver alle virksomheder, der skal følge § 99a, omfattet af de samme lovkrav. Dette kan illustreres således:

 

Regnskabsklasse C(s) og D(÷)

Regnskabsklasse D(+)

2016

Alene omfattet af kravet vedr. skærpede oplysninger om miljø fra regnskabsår, der starter 1. januar 2016 eller senere.

Omfattet af alle de nye og skærpede forhold i loven fra regnskabsår, der starter 1. januar 2016 eller senere.

2018

Omfattet af alle de nye og skærpede forhold i loven fra regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller senere.

 

 

De skærpede oplysninger om miljø vedrører redegørelsen for miljøforhold, herunder virksomhedens klimapåvirkning. Det kan fx være oplysninger om aktuelle og forudsigelige påvirkninger af en virksomheds aktiviteter for miljøet, og hvor det er relevant, for sundheden og sikkerheden, brugen af vedvarende og/eller ikke-vedvarende energikilder, drivhusgasemissioner, vandforbrug og forurening. Miljø- og klimaforhold skal betragtes som to selvstændige politikområder. Dog kan virksomheden vælge at lade oplysninger om klimaforhold indgå som en del af virksomhedens miljørapportering.

Du finder vejledningerne på websiten samfundsansvar.dk.

Du kan også læse mere om de nye krav til redegørelse for samfundsansvar i en publikation udgivet af FSR.

I en undersøgelse udarbejdet af Carve Consulting om CSR-rapporteringen fra de danske virksomheder, som er tilsluttet FN's Global Compact, findes i bilag 2 (side 50) en kronologisk oversigt over de nye lovkrav og deres ikrafttræden. I undersøgelsen præsenteres også cases fra danske virksomheder, der viser eksempler fra praksis på, hvordan kravene kan opfyldes.

De skærpede oplysninger om miljø, som gælder fra 2016, vedrører redegørelsen for miljøforhold, herunder virksomhedens klimapåvirkning.

Fandt du dette nyttigt?