Indsigt

Børsforhold

Nyheder

04. november 2015

Regler for Udstedere af Aktier
Nasdaq Copenhagen ophæver kravet i Regler for Udstedere af Aktier om at offentliggøre periodemeddelse, men fastholder fristen på to måneder for udsendelse af delårsrapporter. 

Læs mere her

29. april 2015

Krav om kvartalsvise regnskabsoplysninger ophæves
Folketinget har vedtaget en lov, som bl.a. ophæver kravet om kvartalsvise regnskabsoplysninger, forlænger fristen for indsendelse af halvårsrapport og ændrer ”flagningsreglerne”. 

Læs mere her

4. juni 2014

Nyt fra komitéen for God selskabsledelse- bestyrelser bør overveje skattepolitik
Komitéen for god Selskabsledelse har i sine anbefalinger tilføjet en kommentar om, at bestyrelser bør overveje at vedtage en skattepolitik. 

Baggrunden for ajourføringen er, at der både nationalt og internationalt er fokus på skat, og at der stilles stadigt større krav til gennemsigtighed om den skat, selskaberne betaler. 

Læs mere om kommentaren her

5. december 2013

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.
De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar 2014 skal indrapportere alle aftaler om derivater, fx renteswaps, valutaterminskontrakter, optioner m.v. (afledte finansielle instrumenter/derivataftaler) til et centralt transaktionsregister. Derudover følger en række andre krav i forbindelse med indgåelse af OTC-derivataftaler.


Læs mere om reglerne her

29. maj 2013

Ny markedsmisbrugsbekendtgørelse med bl.a. nye krav til insiderlister
En ny markedsmisbrugsbekendtgørelse gør det relevant for børsnoterede selskaber at tage stilling til, om de fortsat vil stå for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med værdipapirer i det børsnoterede selskab til Finanstilsynet. Bekendtgørelsen stiller endvidere yderligere krav til børsnoterede selskabers insiderlister.
 

Læs mere om bekendtgørelsen her

Fandt du dette nyttigt?