Insight

Corporate Governance & Board

Nyheder

2020 Directors' Alert

Reimagining governance and oversight amid digital disruption

Read more here

Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse

Komiteen for god Fondsledelse har udsendt justerede Anbefalinger for god Fondsledelse. De erhvervsdrivende fonde skal første gang udarbejde en redegørelse i forhold til de nye anbefalinger i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2020.

Read more here

Assurance on half-year reports in times of crisis

The COVID-19 pandemic crisis and its economic impacts mean that investors need high-quality financial information more than ever.

Read more here

Solutions: Governance advisory

Bestyrelses- og udvalgsarbejdet er under kontinuerlig udvikling. Deloitte understøtter udviklingen ved at levere viden om nye, regulatoriske krav og indsigt i fremherskende tendenser. Vi rådgiver og sparrer med vores kunder parallelt med at vi leverer værktøjer, der understøtter et værdiska-bende og effektivt bestyrelses- og udvalgsarbejde.

Read more here

Solutions: Board Effectiveness Advisory

Har I som bestyrelse sat den rigtige kurs for jeres virksomhed?

Read more here

Solutions: Audit committee advisory

Revisionsudvalg har i de senere år udviklet sig til at blive en velfungerende og effektiv del af bestyrelsesarbejdet – specielt i forhold til kvaliteten i virksomhedernes rapportering og regnskabsaflæggelse, hvilket samtidig har resulteret i en kontinuerlig stigning i kravene og forventningerne til revisionsudvalgene.

Read more here

Solutions: Remuneration Committee Advisory

Som følge af offentlighedens og investorers fokus på bestyrelsers sammensætning, mangfoldighed, udpegelse af bestyrelsesmedlemmer, vederlag til bestyrelsesmedlemmer og direktioner samt aktionærers adgang til at vælge deres egne medlemmer, er vederlagsspørgsmål for alvor kommet i søgelyset.

Read more here

The future of tax policy is shaped now – is your board taking lead?

It is time for  leaders to take a proactive approach to tax policy. Engagement with tax policy makers can help gauge where tax policy may be headed.

Read more here

Crisis management on the board's agenda

When the stakes are high and scrutiny is intense, the board has a unique role. Stepping in may be uncomfortable but stepping aside is not an option.

Read more here

Fandt du dette nyttigt?