Insight

Corporate Governance & Board

Nyheder

Danish Audit Committee Guide

On 23 June 2022, the Danish Business Authority issued news that it had revised the Audit Committee Guide including appendices in April 2022. 

Read more here

Women in the boardroom

The underrepresentation of women on boards remains a key area of focus for organisations globally, but overall progress remains slow - and for women in leadership positions, even slower.

Read more here

Remuneration in Danish Large-Cap companies

By Martin Faarborg, Anja Andersen and Tinus Bang Christensen, Deloitte Denmark

Deloitte’s executive remuneration benchmark report for 2020 has landed; an overview of the executive and board remuneration practices for companies listed within the Danish Large-Cap Index. 

Read more here

Boards should develop a sustainability policy in 2021

By Kirsten Aaskov Mikkelsen, Martin Faarborg and Marie Voldby, Deloitte Denmark

On 2 December 2020, the Danish Committee on Corporate Governance ("the Committee") published updated Corporate Governance Recommendations. The update focuses on current trends such as social responsibility, sustainability and a company's purpose. 

Read more here

Boards should prepare external tax policy in 2021

By Kirsten Aaskov Mikkelsen, Niels Josephsen and Martin Faarborg, Deloitte Denmark

On 2 December 2020, the Danish Committee on Corporate Governance ("the Committee") published updated Corporate Governance Recommendations. The update focuses on current trends such as social responsibility, sustainability and a company's purpose, but also a new recommendation on the publication of a tax policy. 

 

Read more here

2021 Director’s alert

For many boards of directors, 2020 has been the year in which their world was fundamentally transformed. Topics like workplace health and safety, how to respond to the pandemic, the search for social and racial justice and climate change has entered the conversations.

Read more here

Summary of the new Recommendations on Corporate Governance in Denmark

On 2 December 2020, the Danish Committee on Corporate Governance sent out the new recommendations for good Corporate Governance in Denmark.

The purpose of the changes is to ensure that the recommendations are principle-based, simple, up-to-date and in line with international trends.

Read more here

Reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse

Formålet med revisionen er at sikre, at anbefalingerne er principbaserede, enkle, tidssvarende og harmonerer med de internationale tendenser. Komitéen har bl.a. lagt vægt på at fremhæve vigtigheden af langsigtet værdiskabelse, selskabernes bæredygtighed og overvejelser ift. ledelsesaflønning.

Read more here

2020 Directors' Alert

Reimagining governance and oversight amid digital disruption

Read more here

Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse

Komiteen for god Fondsledelse har udsendt justerede Anbefalinger for god Fondsledelse. De erhvervsdrivende fonde skal første gang udarbejde en redegørelse i forhold til de nye anbefalinger i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2020.

Read more here

Assurance on half-year reports in times of crisis

The COVID-19 pandemic crisis and its economic impacts mean that investors need high-quality financial information more than ever.

Read more here

Solutions: Governance advisory

Bestyrelses- og udvalgsarbejdet er under kontinuerlig udvikling. Deloitte understøtter udviklingen ved at levere viden om nye, regulatoriske krav og indsigt i fremherskende tendenser. Vi rådgiver og sparrer med vores kunder parallelt med at vi leverer værktøjer, der understøtter et værdiska-bende og effektivt bestyrelses- og udvalgsarbejde.

Read more here

Solutions: Board Effectiveness Advisory

Har I som bestyrelse sat den rigtige kurs for jeres virksomhed?

Read more here

Solutions: Audit committee advisory

Revisionsudvalg har i de senere år udviklet sig til at blive en velfungerende og effektiv del af bestyrelsesarbejdet – specielt i forhold til kvaliteten i virksomhedernes rapportering og regnskabsaflæggelse, hvilket samtidig har resulteret i en kontinuerlig stigning i kravene og forventningerne til revisionsudvalgene.

Read more here

Solutions: Remuneration Committee Advisory

Som følge af offentlighedens og investorers fokus på bestyrelsers sammensætning, mangfoldighed, udpegelse af bestyrelsesmedlemmer, vederlag til bestyrelsesmedlemmer og direktioner samt aktionærers adgang til at vælge deres egne medlemmer, er vederlagsspørgsmål for alvor kommet i søgelyset.

Read more here

The future of tax policy is shaped now – is your board taking lead?

It is time for  leaders to take a proactive approach to tax policy. Engagement with tax policy makers can help gauge where tax policy may be headed.

Read more here

Crisis management on the board's agenda

When the stakes are high and scrutiny is intense, the board has a unique role. Stepping in may be uncomfortable but stepping aside is not an option.

Read more here

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('