Insight

Oplysninger om anvendt regnskabspraksis

IASB foreslår ændringer til IAS 1

IASB har udsendt udkastet Disclosure of Accounting Policies (Proposed amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2), som skal gøre det lettere for virksomhederne at beslutte, hvilke oplysninger, der skal medtages i beskrivelsen af virksomhedens anvendte regnskabspraksis.

IASB har udsendt udkastet Disclosure of Accounting Policies (Proposed amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2), som skal gøre det lettere for virksomhederne at beslutte, hvilke oplysninger, der skal medtages i beskrivelsen af virksomhedens anvendte regnskabspraksis.

Udkastet indeholder:

  • Forslag om at ændre visse termer i IAS 1, så det er virksomhedens ”material accounting policies” der skal oplyses, i stedet for virksomhedens ”significant accounting policies”. Ændringen skyldes, at ”significant” ikke er defineret i standarderne.
  • Forklaringer, der illustrerer hvordan virksomheden kan identificere en væsentlig regnskabspraksis. Endvidere tilføjes eksempler på, hvornår en regnskabspraksis sandsynligvis er væsentlig.
  • Retningslinjer og eksempler, der forklarer og demonstrerer anvendelsen af ”fire-trins væsentlighedsprocessen” beskrevet i IFRS´ Practice Statement 2 Making Materiality Judgements

IASB har anmodet om kommentarer senest den 29. november 2019.

Læs mere i IFRS in Focus, august 2019

Læs udkastet på IASBs hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?