Indsigt

Optimering af dine formue- og pensionsforhold

Hvordan du kan sikre samspil mellem dine aktiver?

En optimal formuepleje tager udgangspunkt i den individuelle risikoprofil og sikrer, at der er samspil mellem alle formuens aktiver. Hos Deloitte Pension Management Formue kan vi hjælpe med at få skabt et overblik over din samlede formue. Vores rådgivning giver dig indsigt i markedets produkter for, at du kan få optimeret din formue ud fra dine værdier.

En pensionsopsparing er en af livets største investeringer. Markedet for pensioner, investeringer og placeringer af formuer kan være svært at gennemskue og navigere i. Derfor tilbyder Deloitte Pension Management uvildig og kompetent rådgivning til de personer med større depoter og formuer – uanset om der er tale om frie midler, virksomhedsmidler eller pensionsmidler.

Vi kan skabe et optimalt beslutningsgrundlag for dig, når du skal vælge investeringer og risikoprofil. 

Hvordan vi kan hjælpe?

Først og fremmest skaber vi et overblik over dine aktiver for at sikre bedst samspil mellem dem. Med andre ord er målet at få skabt en risikoprofil, der er koordineret aktiverne imellem. Det gør vi konkret ved at kombinere skatteoptimering med de bløde værdier og individuelle præferencer i forhold til de to hovedformueelementer: 

  • Pension – og dertilhørende forsikringsforhold. 
  • Investeringer/placeringer af formuen (frie -, virksomheds- og pensionsmidler).

Dernæst har vi indgående kendskab til både bankers, kapitalforvalteres og pensionsleverandørers produkter. Det betyder, at vi kan skabe et optimalt beslutningsgrundlag for dig, når du skal vælge investeringer og risikoprofil.

I forlængelse heraf har vi en unik mulighed for en næsten risikofri placering af formuer. Det gør, at vi kan skabe det nødvendige overblik over omkostninger i både din nuværende og ønskede portefølje.

Fandt du dette nyttigt?