Insight

Påtale af fejl vedrørende redegørelser på hjemmesiden

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport for 2018/2019 givet en virksomhed en påtale for fejl vedrørende offentliggørelse af redegørelserne for hhv. den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport for 2018/2019 givet en virksomhed en påtale for fejl vedrørende offentliggørelse af redegørelserne for hhv. den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside.

Virksomhedens redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen var ikke offentliggjort på dansk, som de andre dele af årsrapporten. Da redegørelsen er en del af årsrapporten, skal den være affattet på samme sprog som årsrapporten.

I årsrapporten var medtaget et link til redegørelsen for samfundsansvar (som i årsrapporten var benævnt ”redegørelse for bæredygtighed”), som ikke er korrekt. Redegørelsen kunne derfor ikke tilgås fra linket, hvilket er en overtrædelse af bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven (BEK nr. 959 af 13/09/2019).

Virksomheden har efterfølgende rettet begge forhold, hvorfor styrelsen valgte alene at påtale forholdene.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('