Indsigt

Regnskabskontrol i EU

Udvalgte afgørelser

I april udsendte den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) et resumé af 10 udvalgte nationale afgørelser fra regnskabskontrollen i EU. Resumeet medtager afgørelser, der skønnes at indeholde nye eller principielle problemstillinger.

Den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) har udsendt et resumé af 10 udvalgte principielle, nationale afgørelser fra regnskabskontrollen i EU. Afgørelserne vedrører et bredt udsnit af standarderne jf. download.

Det udsendte resume er – i lighed med tidligere – baseret på arbejde i EECS (European Enforcement Coordination Sessions), som er et organ under ESMA, hvor de europæiske regnskabskontrolorganer samarbejder om at harmonisere anvendelsen af IFRS i de enkelte lande. I EECS deltager 29 EU- og EØS-lande, fra Danmark Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.

Download resten af afgørelserne her på siden

Regnskabskontrol i EU udvalgte afgørelser
Fandt du dette nyttigt?