Indsigt

Regnskabskontrollen 2016

Redegørelse fra Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet

Redegørelsen omhandler status for regnskabskontrollen 2016 og tidligere år. Der konstateres fortsat fejl i de børsnoterede selskabers års- og delårsrapporter. Endvidere viser en temabaseret undersøgelse, at der er plads til forbedringer af de oplysninger, der gives om dagsværdimåling.

Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrollen 2016 viser, at der fortsat findes fejl i de kontrollerede års- og delårsrapporter for børsnoterede selskaber, men at fejlandelen er faldende for perioden 2013-2015. Da cirka halvdelen af de i 2016 påbegyndte sager endnu ikke er afsluttet, er det dog vanskeligt at si-ge noget om trenden. 

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har i 2016 også gennemført en række temabaserede undersøgelser, som bl.a. viser, at der er plads til forbedringer af de oplysninger, som virksomhederne giver om dagsværdimåling. 

Læs mere i notatet til download

Fandt du dette nyttigt?