Indsigt

Regnskabskontrollen finder fortsat fejl

- redegørelse fra Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet

Redegørelsen omhandler status for regnskabskontrollen 2015 og tidligere år. Der konstateres fortsat fejl i de børsnoterede selskabers års- og delårsrapporter, hvor bl.a. nedskrivning på goodwill og oplysninger herom igen er et tema.


Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrollen 2015 viser, at der fortsat findes fejl i de kontrollerede års- og delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Fejlene består bl.a. i manglende nedskrivning på goodwill, investeringsejendomme og aktiver i midlertidig besiddelse samt en række manglende oplysninger, herunder om nedskrivningstest af goodwill, kreditrisici og måling af investeringsejendomme til dagsværdi.
 

 

 

Læs mere i notatet
Fandt du dette nyttigt?