Indsigt

Regnskabskontrollen

– bl.a. flere afgørelser vedrørende goodwill

Finanstilsynet har i december 2015 offentliggjort en række afgørelser fra regnskabskontrollen, som bl.a. omhandler nedskrivning af goodwill og manglende oplysninger om værdiforringelsestest.

Finanstilsynet har i december 2015 offentliggjort otte afgørelser fra regnskabskontrollen. Fem af afgørelserne omhandler nedskrivning af goodwill og oplysninger herom. Oplysninger vedr. goodwill er et af de temaer, som Finanstilsynet i sit "julebrev" omtaler som vigtigt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015.

Hovedbudskaberne i afgørelserne er opsummeret i dokumentet til download.
 

Regnskabskontrol afgørelser december 2015
Fandt du dette nyttigt?