Indsigt

Revisorerklæring på CSR- og klimaområdet

Troværdighed gennem en uafhængig vurdering

Fokus på den enkelte virksomheds CSR- og klimaindsats skærpes i disse år blandt andet i takt med, at CO2-markederne og handlen med CO2-kvoter reguleres og udbredes.

En tredjepartsgennemgang af CSR- og klimarapporteringen har til formål at give en uvildig bedømmelse af, at rapporteringen er pålidelig, og at ledelses- og rapporteringspraksis fungerer effektivt. Den eksterne, objektive bedømmelse fra et statsautoriseret revisionsfirma kan medvirke til at:

 • skabe tillid til, at den eksterne rapportering er tilstrækkeligt underbygget og dokumenteret
 • øge virksomhedens troværdighed over for interessenter
 • sikre, at CSR-rapporteringen og eventuelt tilknyttede ledelsesprocesser opfylder lovkrav og virksomhedens egne principper og retningslinjer
 • bidrage til virksomhedens læringsprocesser og give feedback til rapporterende enheder
 • øge pålideligheden til og kvaliteten af ledelsessystemer, processer og resultater
 • identificere forbedringspotentiale
   

Opgørelsen af data bør være baseret på solide og velfungerende systemer og processer for måling, registrering, rapportering og kontrol. I Deloitte kan vi gennemgå processerne og vurdere, om:

 • virksomheden følger international best practice
 • der er muligheder for forbedringer
 • hvilke tiltag, der kan gennemføres og hvordan
 • hvordan kerneforretningen påvirkes
   

Som statsautoriseret revisionsfirma arbejder vi med udgangspunkt i Deloittes gennemprøvede metoder og danske og internationale revisionsstandarder, herunder IFAC Code of Conduct, IASB Assurance Framework og ISAE 3000. Efter behov anvender vi AA 1000 AS, der er udstedt af Institute of Social and Ethical Accountability.

Fandt du dette nyttigt?