Indsigt

Stor ikke-ejerdrevet virksomhed

Revision og rådgivning til ikke-ejerdrevne virksomheder

Knudsen-koncernen blev gennem en årrække drevet succesfuldt af familien Knudsen. Familien valgte i 2012 at sælge hovedparten af aktierne til en venturefond, og beholdt selv 20% af aktierne i koncernen. Forud for salget havde Deloitte Financial Advisory Services været eksklusiv rådgiver for venturefonden. I naturlig forlængelse heraf blev Deloitte valgt til også at varetage revisionen fremadrettet.

Knudsen-koncernen har større produktionssteder i København, Frankfurt og Bruxelles. Deloitte har sammensat et internationalt revisionsteam med en dansk overordnet leder som skal sikre, at Deloitte yder den optimale service til koncernen. Revisionsteamets indgående branchekendskab er en vigtig brik i samarbejdet.

Knudsen-koncernen står over for en spændende fremtid, hvor en lang række initiativer er søsat med henblik på at børsmodne virksomheden. Desuden overvejes yderligere ekspansion i en række andre lande. Deloitte har kompetencerne til en central rådgiverrolle i denne proces.

 

Fandt du dette nyttigt?